TEKNIKER

Vi utför de flesta typer av ljudtekniska uppdrag i livesammanhang, både som PA, monitor, A-ljud, B-ljud och systemtekniker. Vi har dessutom mycket goda kunskaper gällande tolkteknik, RF-teknik, signaldistribution mm.

Utöver den rent ljudtekniska delen av verksamheten åtar vi oss även arbetsuppgifter inom flertalet evenemangstekniska områden som exempelvis ljus-, rigg-, bild-, data-, signagesystem, och scenteknik. 

Även projektledning och/eller teknisk koordination vid olika typer av evenemang är uppdrag som vi gärna åtar oss.

© Joakim Oscarsson Produktion 2014